Nedan finns redovisade de föreningar och organisationer vars arkiv i dag finns förvarade hos Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona. I sammanställningen nedan ingår inte de personarkiv som också finns.
Numret som anges till respektive förening används internt av Arkivet, men dess första siffra visar också på vilken sorts verksamhet som föreningen bedriver – eller bedrivet.
1000 – Politiska föreningar
2000 – Fackliga föreningar
3000 – Religiösa föreningar
4000 – Nykterhetsföreningar
5000 – Kulturella föreningar
6000 – Idrottsföreningar
7000 – Ekonomiska föreningar
8000 – Diverse – Enskilda, stiftelser mm
9000 – Övriga föreningar
Förkortningen ”La” nedan i tabellen avser Landskrona.
A
5001 ABF Biblioteket, Landskrona
5002 ABF Landskronabygden
5003 ABF Landskronabygden – Folkliga Musikskolan
5004 ABF Landskronabygden, Asmundtorp
5005 ABF Lokalavdelning i Glumslöv – Härslöv
5006 ABF Lokalavdelning i Saxtorp
5010 ABF Lokalavdelning på Ven
5069 ABF Nordväst Skåne
5007 ABF Skåne
5008 ABF Skåne – Lantarbetarprojektet
5072 ABF Åhus
5009 ABF:s Konstförening
0016 Alarm Kalendern
4001 Allmänna Nykterhetskommittén
7090 Allmänna sjuk- och begravningskassan
0014 Allvelo AB
5022 Amorosa IOGT Musikkåren
7069 Anarps Folkets Park u.p.a Härslöv
7002 Annelövs Frysfacksförening
7003 Arbetareföreningen i La Sjukhjälps- och Begravningskassa
7004 Arbetareföreningens Sjukkassa i Asmundtorp
0078 Arbetarhistoria
7005 Arbetarnas Byggnadsaktiebolag i La
7006 Arbetarnas Fastighetsförening i La
0100 Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
0010 Arbetarsånger
5012 Arbetarsångföreningen i La
1001 Arbetsföreningen av 1869
2001 Arbetsledarklubben vid Emil Emond AB
9038 Arbetslösas förening i Teckomatorp
0004 Arkivets utställningar
9001 Asmundtorps Borgarbrandkår
7007 Assuransföreningen 401 i La
7008 Assuransföreningen 501
9035 Astma- och Allergiföreningen i Skåne
9062 Astma- och Allergiföreningen La
9031 Astma- och Allergiföreningen Malmöhus
6035 Atlet- och Gymnastikföreningen Balder
B
9052 Backagårdens vänner
2299 Bageri- och konditoriearbetareförbundet avd 3 La
2298 Bageriarbetarefackförening
2297 Bageriarbetareförbundet La
9002 Barnens Dag i Landskrona
7009 Begravningskassan Solidar
7068 Bergsöe Arbetares Fritidsförening
7066 Bergsöe Arbetares Semesterhem i Magnarp
0006 BGCs Landskrona samling – endast inskannade foto
5068 Bizim
5013 Bjuvs Sagostunder
6029 BK City
5014 Blekinge Gille i La
5015 Brandkårens Blåsorkester
2003 Bruces Verkstadsklubb
C
9025 Celiakiföreningen
0101 CfA
5016 Chorus Canorus
5075 Chorus Puella
6021 Cykelfrämjandet i Landskrona
D
9037 De Arbetslösas Förening
9036 De Arbetslösas Ungkarlarnas Klubb
2004 De Förenade Förbunden Avdelning 4 Landskrona
2005 De Förenade Förbunden Avdelning 88 Landskrona
2006 De samverkande Fackföreningarnas I Landskrona
9064 De synskadades vänner
6005 Diana Boll- och Ungdomsklubb
2007 Diskussionsklubben – Metall avdelning 40
9029 Djurskyddet Landskrona
5017 Druiderorden Mimer F.G.D.O.
7070 Dösjebro Folkets Hus Andelsförening
E
5018 Esperantoklubben i La
F
2169 Fabriks avd 26 La
2265 Fabriks avd 29 Skromberga
2175 Fabriksarbetareförbundet avd 58
2206 Fabriksklubben avd 2 Skrombergaverken
2008 Fabriksklubben Garvämnes AB – Fabriks avdelning 58
2009 Fabriksklubben Supra (Fosfaten) – Fabriks avdelning 58
2010 Fabriksklubben vid Standard Färg, Annelöv – Fabriks avdelning 58
0093 Fanor
2011 Fastighetsanställdas Förbund avdelning 10 Landskrona
7068 Fiskeriföreningen Fram
7038 Fiskeriföreningen Fram
5052 Folk och bygd
7071 Folkets Hus Andelsförening u.p.a. Landskrona
7080 Folkets Hus Härslöv
5019 Folkets Hus Musikkapell
7013 Folkets Hus Skånedistrikt
7079 Folkets Hus Sten Sture, Föreningen
7074 Folkets Hus Venedig
7010 Folkets Hus, Byggnadsaktiebolag
7075 Folkets Park Kommittén
7076 Folkets Park, Kävlinge
7077 Folkets Park, Larvigatan
7078 Folkets Park, Stora Norregatan
1004 Folkkampanjen Nej till Kärnkraft, Linje 3
5020 Folkparkens vänner
1005 Folkrörelsernas reseorganisation Resoklubb i La
0091 Forskningscirkeln Scan i Kävlinge
0005 Fotografier, ej i egen ägo – endast inskannade
5063 Fredrika Bremer Diskussionsklubb Landskrona
5060 Fredrika Bremer La
5060 Fredrika Bremer Landskrona
9004 Frihetskämparnas Klubb
7089 Föreningen Fiskkonsum
1006 Föreningen för kvinnans politiska rösträtt
9005 Föreningen Landskrona läs- och skrivrum för sjömän
5065 Föreningen Norden
9006 Föreningen Soldater och Arbetare
7014 Föreningen Vår Hjelp i Asmundtorp
7001 Föreningstryckeriet AB
2012 Försvarsverkens Civila Personalförbund avdelning 66
G
5071 Gammeldansens Vänner
6026 GF Idrott
2192 Gjutareförbundet avd 5 La
7015 Gjuteribolagets Arbetares Sjuk- och begravningskassa
7018 Glumslöv med flera socknars begravningskassa
7016 Glumslöv med omnejds svinförsäkringsförening
7017 Glumslövs Arbetareförening
2013 Glumslövs Fabriksklubb – Fabriksarbetareförbundet avdelning 58
7016 Glumslövs med omnejds svinförsäkringsförening
5021 Gossmusikkåren Göta
2014 Grafiska Fackförbundet avdelning 4 Landskrona
9026 GÅS miljö- o natur Glumslöv, Ålabodarna och Sundviks miljö- och naturförening
H
2015 Handelsanställdas Förbund avdelning 5 Landskrona
9027 Helsingborgs Postmannaklubb
2095 Hilleshög AB, Fabriksklubben – Svenska Fabriksarbetareförbundet avd 58/9
9046 Hjärt- och lungsjuka La
2016 Hotell- och Restauranganställdas Förbund avdelning 47 Landskrona
7024 HSB La
7023 HSB Landora
7025 HSB Linden
7026 HSB Lommen
SAKN HSB Riksförbund
7027 HSB Vallen
7099 HSB Vallen
9053 HSO
7020 Hundramannaföreningen Nr 1
7021 Hundramannaföreningen Nr 3 Borstahusen
7022 Hundramannaföreningen Nr 4
7019 Hundramannaföreningen Nr 6
SAKN Hyresgästernas Riksförbund
7084 Hyresgästföreningen Furulund
7085 Hyresgästföreningen La
6024 Häljarps AIS
7028 Häljarpsklubbens Byggnadsförening
6018 Härslövs pensionärers motionsklubb
7011 Härslövs sjuk- och begravningskassa
I
2295 IF Metall avd 50 Klubb Pilkington
4108 IOGT Inackorderingshem
4011 IOGT Logen 292 Sanningshjälten
4082 IOGT Musikkåren Amorosa
4110 IOGT Storlogen
4111 IOGT-fotografier
J
2278 Järnvägsmannaförbundet avd 33
4112 Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund Avd 107 Landskrona
1007 Järnvägsmännens Politiska Klubb
K
9063 KFUM La
5057 Klubb Maritim
1068 Kommittén för fredens försvar
1008 Kommunistiska Arbetarkommunen
1009 Kommunistiska Ungdomsklubben
7031 Konstgödningsfabriksarbetares Sjukhjälpskassa
5053 Konstnärscentrum Syd
SAKN Kooperativa Förbundet
7032 Kooperativa Föreningen Ringen i La
SAKN Kooperativa Kvinnogilles Förbundet
7086 Kopparhögarnas Koloniförening
6007 Kronan, IF
L
5023 La Allmänna Sångförening
5024 La Blåsorkester
6023 La Boxningsklubb
9065 La Burfågelvänner
7034 La Byggnadsgille upa
5058 La Föreläsningsförening
5067 La Husmodersförening
6028 La IF
7097 La Koloniträdgårdsförening
7033 La Kommunalarbetares Semesterhem Norreborg
7035 La Konsumentgille
7036 La Kooperativa Kvinnogille
7037 La Kristliga Sjukhjelpsförening
9044 La Luftförsvarsförening
6027 La Motorklubb
5025 La Musiksällskap
2296 La Målaremästareförening
7039 La och Helsingborgs järnvägars pensionskassa
9056 La Postmannaklubb
7101 La Postmäns sommarhem
7040 La Renhållningsförening
7042 La Sjukkassors Centralförening
7043 La Skeppsvarvs Sjuk- och Begravningskassa
1016 La Socialistiska Ungdomsklubb
5078 La Ungdomsorkester
7102 La Vångstämma
6010 Landskrona Allmänna Idrottsklubb
6023 Landskrona Boxningsklubb
6025 Landskrona Boxningssällskap
6009 Landskrona Godtemplares Idrottsförening
6006 Landskrona Golfklubb
6011 Landskrona Golfklubb dä (från 1929)
9041 Landskrona Handelsförening
6012 Landskrona Kanotklubb
6019 Landskrona Läroverks Roddklubb
6020 Landskrona Skridsko-klubb
6001 Landskrona Skyttegille
6013 Landskrona Småklubbars pokalserie
9030 Landskrona Soroptimister
9030 Landskrona Soroptimistklubb
9066 Landskronabygdens Rödakorskrets
0001 Landskrona-samlingen
7067 Landsverks Arbetares Semesterhem upa
7067 Landsverks Arbetares Semesterhem upa
7044 Landsverks Arbetares Sjuk- och Begravningskassa
6017 Landsverks Idrottsförening
2290 Lantarbetarna – Rydsgårds Jordbruks AB
2283 Lantarbetarna Flyinge avd 253
2284 Lantarbetarna Hasslarp avd 450
2224 Lantarbetarna Jonstorp avd 710
2289 Lantarbetarna Malmö distrikskontor
2211 Lantarbetarna Teckomatorp avd 35
2291 Lantarbetarna Teckomatorp avd 68
2281 Lantarbetarna Tomelilla avd 4
2282 Lantarbetarna Tomelillaorten avd 360
2285 Lantarbetarna Tånga avd 442
2286 Lantarbetarna Ängelholm avd 61
2287 Lantarbetarna Ängelholm avd 616
2288 Lantarbetarna Äsperöd avd 651
2252 Ledarna (SALF avd 36)
1017 Liberal Politisk Sammanslutning
2225 Livs avd 3 La
2042 LO-facken i La
0026 Lundebergs Bokbinderi
M
1018 Malmö Ungsocialistiska klubb
2227 Metall avd 40
2280 Metall Klubb Haldex
2021 Metall Klubb Thorn Lighting La
2026 Metall Klubb Öresundsvarvet
7091 Munkebäcks Villaförening
7045 Munkebäcks Vägsamfällighet
7046 Murare- och Timmermansföreningen
5026 Musikkåren Liljan
5027 Musikkåren Lyran
5028 Musikkåren Sirius
N
1019 Nationella Ungdomsförbundet
1063 Nordiska Tältstaden
6008 Nordstjernan, Bollklubben
O
7047 Obligationsföreningen Trätoffeln 97
7048 Obligationssparklubben Vigforss av år 1947
P
9042 PRO Asmundtorp
9058 PRO Billeberga
9017 PRO Fridhill
9018 PRO Glumslöv
9028 PRO Häljarp
9016 PRO Härslöv
9016 PRO Härslöv
9019 PRO Juvelen
9059 PRO Kågeröd
9020 PRO Norra
9020 PRO Norra
9021 PRO Samorganisation i Landskrona
9003 PRO Sandvången
9060 PRO Stenestad
9061 PRO Teckomatorp
9047 PRO Västra
9048 PRO Öster
R
7012 RESO Landskrona
7092 RESO Skåne
SAKN RESO Stockholm
7049 Riksbyggens lokalavdelning La
7063 Ryds Konfektion
9032 Röda Korset Härslövs-Glumslövskretsen
9049 Röda Korset La-kretsen
9033 Röda korset Rönnebergskretsen
1020 Rösträttsföreningen
S
1023 SAP Aktiva Klubben, La Arbetarkommun
1102 SAP Arbetarekommun Billeberga
1105 SAP Arbetarekommun Halmstads by
1107 SAP Arbetarekommun Kågeröd
1106 SAP Arbetarekommun Kågeröd (gamla)
1011 SAP Arbetarekommun Landskrona
1112 SAP Arbetarekommun Röstånga
1113 SAP Arbetarekommun Sireköpinge
1093 SAP Arbetarekommun Svalöv
1092 SAP Arbetarekommun Svalöv (gamla)
1117 SAP Arbetarekommun Tirup
1097 SAP Arbetarekommun Torrlösa
1118 SAP Arbetarekommun Tågarp
1024 SAP Arbetarekommunen Annelöv
1025 SAP Arbetarekommunen Asmundtorp
1026 SAP Arbetarekommunen Glumslöv
1028 SAP Arbetarekommunen Kågeröd
1029 SAP Arbetarekommunen Saxtorp
1066 SAP Arbetarekommunen Örja
1030 SAP Arbetarekommunernas Samarbetsgrupp Annelöv – Dösjöbro – V Karaby – Saxtorp
1109 SAP Arbetarekommunernas Samarbetsgrupp Rönnebergs
1011 SAP Arbetarkommun La
1002 SAP Arbetarkommunens kvinnoklubb
1003 SAP Arbetarrörelsens kommitté för Linje 2
1010 SAP Broderskapsgruppen
1033 SAP Föreningen
1034 SAP Föreningen Annelöv
1035 SAP Föreningen av 1888
1125 SAP Föreningen Billeberga
1036 SAP Föreningen Glumslöv
1037 SAP Föreningen Häljarp – Saxtorp
1027 SAP Föreningen Härslöv
1021 SAP Föreningen Innerstaden
1108 SAP Föreningen Kågeröd
1067 SAP Föreningen Larvi
1014 SAP Föreningen Midhem
1038 SAP Föreningen Norra
1068 SAP Föreningen Sankt Olov
1114 SAP Föreningen Sireköpinge-Tågarp
1095 SAP Föreningen Svalöv
1094 SAP Föreningen Svalöv (gamla)
1096 SAP Föreningen Svalöv-Torrlösa
1098 SAP Föreningen Torrlösa
1098 SAP Föreningen Torrlösa
1098 SAP Föreningen Torrlösa
1119 SAP Föreningen Tågarp
1039 SAP Föreningen Västra
1040 SAP Klubben
1115 SAP Kommunfullmäktige Sireköpinge
1099 SAP Kommunfullmäktige Svalöv
1065 SAP Kommunfullmäktige Teckomatorp
1015 SAP Kommunfullmäktigegruppen La
1031 SAP Krets La
1032 SAP Krets Rönneberga – Onsjö
1041 SAP Kvinnoförbundet Krets 2 Skåne
1042 SAP Kvinnoförbundet Krets 3 Krets 4
1103 SAP Kvinnoklubben Billeberga
1043 SAP Kvinnoklubben i Annelöv
1044 SAP Kvinnoklubben i Asmundtorp
1045 SAP Kvinnoklubben i Glumslöv
1046 SAP Kvinnoklubben i La
1047 SAP Kvinnoklubben i Saxtorp
1048 SAP Kvinnoklubben i Teckomatorp
1062 SAP Kvinnoklubben i Örja
1121 SAP Kvinnoklubben Kågeröd
1100 SAP Kvinnoklubben Svalöv
1012 SAP Kyrkofullmäktigegruppen La
1013 SAP La Finskspråkiga SAP Förening
1110 SAP Partidistrikt Onsjö
1111 SAP Partidistrikt Rönnebergs
1049 SAP Sjömansklubben
1104 SAP SSU Billeberga
1051 SAP SSU Enighet Asmundtorp
1050 SAP SSU Kamraten La
1122 SAP SSU Klubb Allvar Tågarp
1052 SAP SSU Klubb Enighet Härslöv
1101 SAP SSU Klubb Enighet Svalöv
1120 SAP SSU Klubb Torrlösa
1116 SAP SSU Krets SMT
1053 SAP SSU Mellersta Kretsen
1054 SAP SSU Nordvästra Kretsen
1055 SAP SSU Rönnebergakrets
1056 SAP SSU Söderåskretsen
1064 SAP SSU Teckomatorp
1057 SAP SSU Ungdomsklubben Glumslöv
7050 Saxtorps och Västra Karaby Socknars Svinassuransförening
6014 Sirius, Bollklubben
7051 Sjuk- och begravningskassan Solidar
7094 Sjuk- och begravningskassan Vallösa
7093 Sjuk- och begravningskassan Verdandi
7052 Sjukassan Bistånd
7053 Självhjälpsföreningen Framåt
7054 Självhjälpsföreningen Svea
2234 Skorstensfejeriarbetareförbundet avd 3
5055 Skånelandsgillet
5011 Skånes Folkbiografer
5030 Skånes Sångarförbund
5062 Skånska Teatervänner
5031 Slottsfesterna
7081 Småbrukareföreningen Östra Lyckan
7082 Småbrukarföreningen Fröjdenborgsvången
6015 Småklubbarnas Landskrona-mästerskap
1058 Socialistiska Föreningen i La
1060 Socialistiska Ungdomsförbundet Skånedistrikt
7055 Sockerfabriksarbetarnas Begravningskassa
6002 Solblommans Idrottsförening
9030 Soroptimisterna
9043 SPF Träffpunkten
9057 SPF Västanvinden
2279 Statsanställda Klubb 57 La
5066 Stiftelsen Svenska Golfmuseet
0088 Svalöv samlingen
1059 Svensk Socialistisk Samling avd 85 La
SAKN Svenska Riksbyggens förening upa
1091 Syndikalistisk Ungdom
1061 Syndikalistiska Ungdomsklubben Skivarpsorten
9050 Synskadades Förening
5033 Sångens vänner
5034 Sångföreningen Harmoni
7056 Säbyholms Arbetares Svinförsäkringsförening
5064 Sällskapet Jultomtarna La
9034 Södra Luggude härads Hantverks-förening – Bjuv
T
7088 Teckomatorps Kooperativa Förening
0079 Tema Arkiv
0011 Tore Torngards samling
7057 Trädgårdsmästaresällskapet La-orten
7065 Typografförbundets Erkända Centralsjukkassas Lokalavd i La
U
7058 Ungdomsvännen Sjuk- och Begravningskassa
V W
7095 Vallåkra andelsfrys
7096 Vallåkra Konsumtionsförening
5056 Varvshistoriska föreningen La
0063 Varvssamlingen
4069 Verdandi Distrikt Skåne
4031 Verdandi Framtidskämpen avd 14 La
4084 Verdandi Framtidskämpen La Amatörsällskap
4085 Verdandi Framtidskämpen La Lekstugan
4086 Verdandi Framtidskämpen La Musikkår
7059 Villaföreningen Hörstad Lilla
7100 Villaägarna La-Svalöv
6016 Wirgo, Bollklubben
1022 Vänsterpartiet Klubb La
Å
7060 Åstorp Andelskonfektionsförening
Ö
7061 Öresundsvarvets Arbetares Andelsförening upa
7087 Öresundsvarvets Arbetares Semesterhem
7062 Öresundsvarvets Arbetares Sjuk- och Begravningskassa
6003 Öresundsvarvets Idrottsförening
6004 Öresundsvarvets Idrottsförening Skyttesektionen
5051 Öresundsvarvets Manskör
8001 ÖV-huset