LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Arkivets hemsida, landskronaarkivet.se, är nu certifierad
Sedan 2018-03-06 är nu denna sida i formen av:
https://landskronaarkivet.se/
Från Wikipedia om HTTPS:
Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) är ett protokoll för krypterad transport av data för HTTP-protokollet. HTTPS-anslutningar används ofta för betalningsöverföringar på Internet och för känsliga överföringar inom företag, för inloggning och hantering av privat information, samt mera allmänt för att skydda användarens integritet. Med HTTPS skall förbindelsen inte kunna avlyssnas av tredje part och användaren skall kunna lita på att webbservern är densamma som den utger sig för att vara.

av Bengt Nilsson

Läs gärna artikeln mer genom att klicka på bilden ovan, eller här

Märken och nålar
LandskronaArkivet har en stor samling av märken och nålar. Det stora flertalet av dessa har erhållits genom en donation av Olavi Laurila i Staffanstorp.

Under ett antal år, 1981-2005, fanns en förening med namnet "Första maj-föreningen", som gav ut samlarrapporter med information om diverse märken och nålar. Olavi Laurila är den som huvudsakligen är författare av dessa texter.Arkivets vinterbilder i urval

Läs mer genom att klicka på bilden ovan, eller här

Utställning i Folkets hus foajé
Välkommen och besök vår uställning:
"Anton Nilson - Amaltheamannen"

Ta gärna även del av denna utställning här på Arkivets hemsida; se nedan

Altenburg och Lindberg - Två cirkusfamiljer med Landskronaankytning
av Bengt Nilsson, 2017

Läs mer genom att klicka på bilden ovan, eller härBesök gärna vår webbsajt Öresundsvarvet 100 årArkivets hemsida har uppdaterats med en förteckning över Arkivets Bibliotek, som innehåller 4542 alster och är att finna under Samlingar.


Arkivets styrelse har beslutat vid styrelsemöte 16 januari 2018 att upprätta en skrivelse gällande "Arkivets framtid", som kommer att publiceras på denna hemsida då den föreligger - om artikeln intet nytt 2018-03-02.

Uppsägning av personal
Arkivets styrelse har sagt upp Arkivets arkivarie den 16 januari 2018.

Utdrag från Kulturnämndens möte 2017-12-07
KN § 56
D.nr. 2017/2350

Ändrat redovisningsdatum gällande utredningen kring Arbetarrörelsens arkiv

Ärendebeskrivning
Under många år har kulturnämnden lämnat bidrag till Arbetarrörelsens arkiv. Under de senaste åren har bidraget varit 750 tkr per år. När denna kostnad vägs mot andra möjlighet och behov behöver bidraget reduceras. Ärendet har tidigare behandlats i nämnden (2017-10-18).

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-09
Bilaga protokollsutdrag från KN § 47, 2017

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta:
att med ändring av andra att-satsen (KN § 47, 2017) ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda och analysera konsekvenserna av att från 2018-07-01 lägga bidraget på nivån 500 tkr/år att redovisas vid nämndens sammanträde under tidig vår 2018.
Ajoumering begärs från Aqba Ar-Rawi (S) mellan kl 19:05 - 19:10.

Beslut
Kulturnämnden beslutar:
att med ändring av andra att-satsen (KN § 47, 2017) ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda och analysera konsekvenserna av att från 2018-07-01 lägga bidraget på nivån 500 tkr/år att redovisas vid nämndens sammanträde under tidig vår 2018.

Expediering:
STA

Länk till Kulturnämndens protokoll:

Medlemsmöte om Arkivet
Arkivet höll medlemsmöte för medlemsföreningar och medlemmar med temat "Information och rådslag om Arkivets framtid" den 29 november. Här följer ett utdrag ur protokollet om vad som beslutades vid mötet:

§ 6. Information och rådslag om Arkivets framtid
Arkivets kassör Jonas Esbjörnsson började med att informera mötet om det ekonomiska läget. Han förklarade också hur Arkivet har lagt fram sitt förslag om nytt avtal till Kulturnämnden/Kulturförvaltningen.

Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2017, men trots detta har beslut om bidrag till Arkivet endast tagits för första halvåret 2018, vilket är 375 tkr kronor. Förslag till beslut för andra halvåret 2018 är 250 tkr, och därefter vad Arkivet tror sig förstå 500 tkr/år. Beslutet har skjutits fram till den 7 december.

Sverigedemokraterna har föreslagit ett industrimuseum i Landskrona. Kulturnämndens vice ordförande Aqba Ar – Rawi (S) informerade om att han har konfronterat SD:s ledamot i kulturnämnden om detta men inte fått något gehör.

Eva Örtegren, ledamot i Arkivets styrelse, höll ett anförande där hon betonade att medlemsföreningarna själv äger sina arkivalier, och därför själva bestämmer över dessa. Men om personalen reduceras kan Arkivets service till medlemmarna inte bli densamma, och då får styrelsen hitta en form för att kunna hålla arkivlokalerna öppna vid behov.

Efter vidare diskussioner beslutade mötet:

När beslut kommer från Kulturnämnden/Kulturförvaltningen, läggs det ut på Arkivets hemsida landskronaarkivet.se.

Arkivets styrelse kommer att utifrån detta utarbeta två eller tre olika förslag, om hur Arkivets framtid ska hanteras. Dessa förslag kommer att skickas ut med vanlig post till Arkivets medlemmar, samt läggas ut på Arkivets hemsida landskronaarkivet.se.

Arkivets styrelse kommer att kalla till ett nytt medlemsmöte där dessa förslag kommer att presenteras med efterföljande diskussion.

En debattartikel kommer att utarbetas, där man förklarar varför Arkivet behövs. Ett utkast till debattartikel kommer att skickas ut via mejl till de deltagare som lämnat sina mejladresser efter mötets avslutande.

Arkivet har avhållit sitt ordinarie årsmöte 2017-04-27
Vid årsmötet som besöktes av 44 deltagare, höll Jonas Esbjörnsson ett uppskattat och humoristiskt föredrag om att vara Oppositionsråd och resan dit.
Vänligen observera:
Vi äger ej längre "arkivet-landskrona.se"!
Vår tidigare hemsida med adressen "arkivet-landskrona.se" används i dag på nätet.
Vi vill dock påpeka att vi själva ej har något som helst att göra med denna sida.
Någon för oss okänd har köpt rättigheten till att använda vår gamla hemside-adress.

Om Arkivets fotosamling

I Arbetarrörelsens Arkivs bildskatt fanns cirka 80.000 fotografier.
Efter att ha erhållit Pressfotograf Bertil Perssons negativsamling har vi nu istället cirka 500.000 fotografier. Med Bertils dokumentation av sina bilder får vi då även tillgång till information om bilderna. Det är något som vi tyvärr annars oftast saknar...

Det stora flertalet av våra bilder är i övrigt mer eller mindre anonyma för oss. Det är tyvärr mycket sällan som det finns några kommentarer till dessa fotografier, då vi får in dessa vid leveranser. De frågor vi har om fotografierna är därför många: Vem syns på bilden? Var är den tagen? Vad var anledningen till att den blev tagen? När var den tagen? Vem var fotografen? Kanske att du till och med har tillgång till material om den förening eller verksamhet som bilderna berör...


Frågorna är alltså många, men svaren är tyvärr få? Måhända att du kan vara oss behjälplig... Hör i så fall gärna av dig till oss på Arkivet, se Kontakt

Kom gärna in till oss och tag del av våra samlingar.


Besöksadress: Säbygatan 16 - för karta se nedan

Kontaktinformation
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16 TNR
261 33   LANDSKRONA

Telefon:  0418-236 50
E-post:    arkivet.landskrona*gmail.com
LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content