LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
artikel av Bengt Nilsson, 2018

Läs gärna artikeln genom att klicka på bilden ovan, eller här
Längst ner på under artikeln om Johan Fredrik Liljas kan du läsa dennes bok.
Då den är tryckt med frakturstil kan den dock vara något svårläst.


LandskronaArkivet har en stor samling av märken och nålar. Det stora flertalet av dessa har erhållits genom en donation av Olavi Laurila i Staffanstorp.

Under ett antal år, 1981-2005, fanns en förening med namnet "Första maj-föreningen", som gav ut samlarrapporter med information om diverse märken och nålar. Olavi Laurila är den som huvudsakligen är författare av dessa texter.Arkivets vinterbilder i urval

Läs mer genom att klicka på bilden ovan, eller här

"Anton Nilson - Amaltheamannen"

Ta gärna även del av denna utställning här på Arkivets hemsida; se nedanBesök gärna vår webbsajt Öresundsvarvet 100 årFörteckning över Arkivets Bibliotek, som innehåller 4542 alster och är att finna under Samlingar.


Inbjudan till besök och deltagande i Arkivets höstarrangemang:
    Klicka på länkarna nedan för att läsa om arrangemangen
      
Medlemsmöte i Arbetarrörelsens Arkiv
     Klicka på länken nedan för att läsa om medlemsmötet

Minnesanteckningar från medlemsmöte 9/6:
Information och rådslag om Arkivets framtid

Minnesantekningar förda vid extra medlemsmöte med Föreningen Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona lördagen den 9 juni 2018 kl. 10.00 i Joe Hill-baren, Folkets Hus, Säbygatan 16, Landskrona.

Arkivets ordförande Jessica Kronvall hälsade styrelse och medlemmar välkomna och öppnade mötet.

Arkivets kassör Jonas Esbjörnsson började med att informera mötet om de stora nedskärningar i ekonomin som Arkivet har gjort, och kommer att göra.

Personal har sagts upp och därför har Arkivet endast en anställd fr o m 1 juli. Det måste finnas minst en anställd för att Arkivet ska kunna drivas över huvud taget. Detta medför också att Arkivet inte kan upprätthålla samma service för medlemmarna som tidigare.

Möjligheten att sänka Arkivets hyra kommer att ses över, och nedskärningar av utgifter kommer att göras på alla sätt som är möjliga utan att behöva lägga ner verksamheten.

Detta är åtgärder som behöver göras för att Arkivet ska kunna ha en möjliget att hämta sig och ha en fortsatt om än begränsad verksamhet.

Grunden till allt detta är att Landskrona Stads Kulturnämnd/
Kulturförvaltning den 9 maj beslutade att fastställa Arkivets verksamhetsbidrag till 500tkr per år räknat på helår från
2018-07-01.

Arkivets styrelse föreslår nu att medlemsavgifterna höjs för att kunna öka intäkterna något. Arkivets styrelse och medlemmarna behöver mötas på halva vägen och göra en gemensam ansträngning för att Arkivet ska kunna fortsätta sin verksamhet.

Förslag:

Hyran/medlemsavgiften för föreningar höjs från 225 kr/hyllmeter till 300 kr/hyllmeter.

Medlemsavgiften för enskilda medlemmar höjs från 100 kr till
200 kr.

De närvarande medlemmarna får med sig detta förslag att diskutera inom sina respektive föreningar, och de är naturligtvis välkomna med synpunkter när som helst.

Arkivets styrelse kommer att kalla till ett nytt medlemsmöte torsdagen den 8 november kl 19, för diskussion och beslut om nya medlemsavgifter. Möteshandlingar med kallelse samt förslag kommer att skickas ut ca 1 ½ månad före detta datum.

Arkivets styrelse svarade på medlemmarnas frågor och några förslag lades fram, bl a att varje förening får veta vad de betalar i hyra/medlemsavgift till Arkivet, samt att Arkivet behöver göra mer reklam för sin verksamhet.

Jonas Esbjörnsson avslutade med att förklara att Arkivets styrelse nu kommer att kunna göra en verksamhetsplan för det närmaste året.

Arkivets ordförande Jessica Kronvall tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Nedan finns länkar till bl a Landskrona Stads Kulturnämnd/
Kulturförvaltnings beslut från den 9 maj:Vänligen observera:
Vi äger ej längre "arkivet-landskrona.se"!
Arkivets tidigare hemsida med adressen "arkivet-landskrona.se" används i dag på nätet.
Vi vill dock påpeka att vi själva ej har något som helst att göra med denna sida.
Någon för oss okänd har köpt rättigheten till att använda vår gamla hemside-adress.

Om Arkivets fotosamling
I Arbetarrörelsens Arkivs bildskatt fanns cirka 80.000 fotografier.
Efter att ha erhållit Pressfotograf Bertil Perssons negativsamling har Arkivet nu istället cirka 500.000 fotografier. Med Bertils dokumentation av sina bilder får vi då även tillgång till information om bilderna. Det är något som vi tyvärr annars oftast saknar...

Det stora flertalet av våra bilder är i övrigt mer eller mindre anonyma för oss. Det är tyvärr mycket sällan som det finns några kommentarer till dessa fotografier, då vi får in dessa vid leveranser. De frågor vi har om fotografierna är därför många: Vem syns på bilden? Var är den tagen? Vad var anledningen till att den blev tagen? När var den tagen? Vem var fotografen? Kanske att du till och med har tillgång till material om den förening eller verksamhet som bilderna berör...

Frågorna är alltså många, men svaren är tyvärr få? Måhända att du kan vara oss behjälplig... Hör i så fall gärna av dig till oss på Arkivet, se Kontakt

Kom gärna in till oss och tag del av våra samlingar.

Besöksadress: Säbygatan 16 - för karta se nedan

Kontaktinformation
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16 TNR
261 33   LANDSKRONA

Telefon:  0418-236 50
E-post:    arkivet.landskrona*gmail.com
LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content