ARBETARRÖRELSENS
ARKIV I LANDSKRONA

ARBETSRÖRELSENS
ARKIV I LANDSKRONA

Om oss

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona (Arkivet) tar emot handlingar från föreningar och organisationer. Vår uppgift är att förteckna, vårda och bevara dess handlingar i enlighet med god arkivsed, i för dessa handlingar lämpliga lokaler.

Följ oss på sociala medier

UTVALT INLÄGG

Arkivens dag lördagen den 11 november

Arbetarrörelsens Arkiv firar detta med att ha öppet från 10 till 14 och det är fritt inträde.

Nyheter

Är din förening eller organisation intresserad av att bli medlem i Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona?