Amaltheamännen

"Amaltheamännen": Anton Nilson, Algot Rosberg och Alfred Stern, 1908.

N001-00347a

Malmö Ungsocialistiska Klubb utanför Café Utposten 1908.

N001-03073

Ungsocialister i Malmö Folkets park 1908. Två av dem bär den för ungsocialisterna så karakteristiska röda kravatten, och mannen till höger håller ett exemplar av tidningen Brand.

N001-00004

Fartyget Amalthea efter sprängattentatet.

N001-00819a

Procession på Skeppsbron i Malmö, med den brittiske arbetaren Walter Close som omkom vid Amaltheadådet.

N001-00345a

Redaktören och ungsocialisten Gustav Sjöström håller tal från rådhusets balkong vid Stortorget i Malmö 1917. I talet berörde han kampen för Amaltheamännens frigivning.