Är din förening eller din organisation intresserad av att bli medlem i Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona?

Kontakta oss gärna per e-post eller telefon 072-74 69 181, eller kanske ännu bättre; gör oss gärna ett besök…

Viktiga fördelar:

– Ni tar till vara er historia.
– Era arkivalier hamnar i en för materialet bra miljö.
– Ni får era arkivalier enligt god arkivsed ordnade, förtecknade, bevarade och vårdade.

Prissättning

Medlemskap hos Arkivet innefattar att er förening/organisation erhåller medlemskap, samt en hyllmeter arkivutrymme för 300:- om året. För varje ytterligare hyllmeter arkivmaterial betalar er förening 300:- per år.

Exempel: Hyllmeter Pris/år
Medlemskap 1 300
alternativ 2 2 600
alternativ 3 5 1500
alternativ 4 10 3000

Exempel Hyllmeter Pris/år
Medlemskap 1 300 :-
Alternativ 2 2 600 :-
Alternativ 3 5 1500 :-
Alternativ 4 10 3000 :-

Är du intresserad av att bli enskild medlem i Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona?

Viktiga fördelar

– Du stöder Arkivets verksamhet.
– Du får information om nyheter och aktuellt i Arkivet, med en särskild inbjudan vid större evenemang.

Prissättning
Beskrivning  Medlemskap/år
Enskilt medlemskap  200 kronor