Om oss

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona (Arkivet) tar emot handlingar från föreningar och organisationer. Vår uppgift är att förteckna, vårda och bevara dess handlingar i enlighet med god arkivsed, i för dessa handlingar lämpliga lokaler.

Under många år i Arkivets snart 75-åriga verksamhet tog vi huvudsakligen in material från arbetarrörelsen och till dem närstående organisationer, men sedan många år tillbaka är Arkivet i realiteten ett Folkrörelsearkiv. Detta innebär att alla föreningar och organisationer är välkomna att lämna sina arkivalier hos Arkivet – se mer Om Arkivet – Medlemskap.

Vårt upptagningsområde är Landskrona med omnejd, vilket i princip innefattar Landskrona stad (kommun).

Många verksamma föreningar och organisationer väljer att bli medlemmar hos Arkivet. Din förening och/eller organisation är också varmt välkommen! Vi välkomnar varmt även enskilda personer som medlemmar.