Lämna material/arkivaler till oss här på Arkivet

Varför är ert arkivmaterial viktigt?

Handlingar som speglar en förenings eller ett företags verksamhet såväl som privatpersoners brev och dagböcker kan ge en bra och spännande inblick för den släkt- eller lokalhistoriskt intresserade.

Det finns inga lagar eller regler som styr att dessa handlingar skall tas tillvara, men de är likväl en viktig del av vårt kulturarv. Det är därför varje förenings eller organisations plikt att se till att den egna verksamhetens historia räddas för eftervärlden.

Hur går det till?

En verksam förening eller organisation kan teckna medlemsskap hos oss här på Arkivet och deponera sina arkivhandlingar i vårt arkiv. Vid deposition kvarstår äganderätten till handlingarna hos den egna organisationen.

Handlingar kan också överlämnas som gåva om föreningen/organisationen har upphört eller saknar verksamhet.

Vid varje leverans av arkivmaterial upprättas ett leveranskvitto där det utöver att det framgår från vem, vad och materialets omfattning också finns möjlighet för föreningen/organisationen att reglera hantering och tillgänglighet.

Vid medlemskap/deposition av arkivmaterial utgår en hyllavgift som för närvarande är 300:- per hyllmeter av inlämnat material. I hyllavgiften ingår arkivets ordnings- och förteckningsarbete samt material för förvaringen.

Om ni känner er osäkra på vilka handlingar som är värda att bevara går det bra att kontakta oss, vi kan också göra ett besök hos er för genomgång av materialet på plats.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller för planering av arkivleverans.

Vad bör sparas?

Generellt bör alla handlingar som föreningen själv producerat sparas, alla handlingar är lika viktiga, protokoll såväl som klubbtidningar. Handlingarna berättar på olika sätt om föreningens verksamhet. Följande material från föreningsverksamhet är värdefullt att bevara:

* Protokoll, mötes-, styrelse-, kommitté- och sektionsprotokoll, alla är lika viktiga
* Verksamhets- och revisionsberättelser
* Utgående skrivelser, rapporter och cirkulär
* Medlemsmatriklar, medlemsförteckningar
* Register av skilda slag, exempelvis inventarieförteckning
* Inkomna skrivelser och korrespondens
* Handlingar som rör olika ämnen och verksamheter som:
– Avtal, som exempelvis arbets- och löneavtal och hyresavtal
– Fester
– Historik – föreningens historik
– Kommittéer
– Lokaler och hyror
– Medlemsböcker
– Mötesarrangemang
– Personalhandlingar
– Stadgar
– Statistik
– Studiecirkelprotokoll
– Tävlingsresultat
– Tävlingsstatistik
– etc.
* Räkenskaper. Huvudböcker, kassaböcker och bokslutshandlingar.
* Kartor och ritningar
* Fotografier, film, video och ljudupptagningar
* Eget tryck som jubileumsböcker, affischer, flygblad, program och medlemstidningar.
* Föremål som fanor, standar, klubbnålar etc.

Här är en PDF i ämnet

Handledning till föreningsarkiv

Är ni osäkra? Kontakta oss här på arkivet. Vi hjälper hjärna till!