LandskronaArkivet

LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Arkivets vinterbilder i urval

Läs mer genom att klicka på bilden ovan, eller här

Utställning i Folkets hus foajé
Välkommen och besök vår uställning:
"Anton Nilson - Amaltheamannen"

Ta gärna även del av denna utställning här på Arkivets hemsida; se nedan

Arkivets ordinarie öppettider (september-maj)
Måndag     Stängt
Tisdag       10-14
Onsdag      10-14
Torsdag     10-14
Fredag       Stängt
Annan tid enligt överenskommelse...

BoIS då: Till Allsvenskan - BoIS nu: ?!

Läs mer genom att klicka på bilden ovan, eller här

Altenburg och Lindberg - Två cirkusfamiljer med Landskronaankytning
av Bengt Nilsson, 2017

Läs mer genom att klicka på bilden ovan, eller härBesök gärna vår webbsajt Öresundsvarvet 100 årArkivets hemsida har uppdaterats med en förteckning över Arkivets Bibliotek, som innehåller 4542 alster och är att finna under Samlingar.Medlemsmöte om Arkivet
Arkivet höll medlemsmöte för medlemsföreningar och medlemmar med temat "Information och rådslag om Arkivets framtid" den 29 november. Här följer ett utdrag ur protokollet om vad som beslutades vid mötet:

§ 6. Information och rådslag om Arkivets framtid
Arkivets kassör Jonas Esbjörnsson började med att informera mötet om det ekonomiska läget. Han förklarade också hur Arkivet har lagt fram sitt förslag om nytt avtal till Kulturnämnden/Kulturförvaltningen.

Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2017, men trots detta har beslut om bidrag till Arkivet endast tagits för första halvåret 2018, vilket är 375 tkr kronor. Förslag till beslut för andra halvåret 2018 är 250 tkr, och därefter vad Arkivet tror sig förstå 500 tkr/år. Beslutet har skjutits fram till den 7 december.

Sverigedemokraterna har föreslagit ett industrimuseum i Landskrona. Kulturnämndens vice ordförande Aqba Ar – Rawi (S) informerade om att han har konfronterat SD:s ledamot i kulturnämnden om detta men inte fått något gehör.

Eva Örtegren, ledamot i Arkivets styrelse, höll ett anförande där hon betonade att medlemsföreningarna själv äger sina arkivalier, och därför själva bestämmer över dessa. Men om personalen reduceras kan Arkivets service till medlemmarna inte bli densamma, och då får styrelsen hitta en form för att kunna hålla arkivlokalerna öppna vid behov.

Efter vidare diskussioner beslutade mötet:

När beslut kommer från Kulturnämnden/Kulturförvaltningen, läggs det ut på Arkivets hemsida landskronaarkivet.se.

Arkivets styrelse kommer att utifrån detta utarbeta två eller tre olika förslag, om hur Arkivets framtid ska hanteras. Dessa förslag kommer att skickas ut med vanlig post till Arkivets medlemmar, samt läggas ut på Arkivets hemsida landskronaarkivet.se.

Arkivets styrelse kommer att kalla till ett nytt medlemsmöte där dessa förslag kommer att presenteras med efterföljande diskussion.

En debattartikel kommer att utarbetas, där man förklarar varför Arkivet behövs. Ett utkast till debattartikel kommer att skickas ut via mejl till de deltagare som lämnat sina mejladresser efter mötets avslutande.

Arkivet har avhållit sitt ordinarie årsmöte 2017-04-27
Vid årsmötet som besöktes av 44 deltagare, höll Jonas Esbjörnsson ett uppskattat och humoristiskt föredrag om att vara Oppositionsråd och resan dit.
Vänligen observera:
Vi äger ej längre "arkivet-landskrona.se"!
Vår tidigare hemsida med adressen "arkivet-landskrona.se" används i dag på nätet.
Vi vill dock påpeka att vi själva ej har något som helst att göra med denna sida.
Någon för oss okänd har köpt rättigheten till att använda vår gamla hemside-adress.

Om Arkivets fotosamling

I Arbetarrörelsens Arkivs bildskatt fanns cirka 80.000 fotografier.
Efter att ha erhållit Pressfotograf Bertil Perssons negativsamling har vi nu istället cirka 500.000 fotografier. Med Bertils dokumentation av sina bilder får vi då även tillgång till information om bilderna. Det är något som vi tyvärr annars oftast saknar...

Det stora flertalet av våra bilder är i övrigt mer eller mindre anonyma för oss. Det är tyvärr mycket sällan som det finns några kommentarer till dessa fotografier, då vi får in dessa vid leveranser. De frågor vi har om fotografierna är därför många: Vem syns på bilden? Var är den tagen? Vad var anledningen till att den blev tagen? När var den tagen? Vem var fotografen? Kanske att du till och med har tillgång till material om den förening eller verksamhet som bilderna berör...


Frågorna är alltså många, men svaren är tyvärr få? Måhända att du kan vara oss behjälplig... Hör i så fall gärna av dig till oss på Arkivet, se Kontakt

Kom gärna in till oss och tag del av våra samlingar.


Föreningar!

Säkra era arkivalier. Betänk att er historia är väl värd att vårda och bevara.
Är din förening eller din organisation intresserad av att bli medlem i Arbetarrörelsens Arkiv?
...då är ni varmt välkomna att kontakta oss...


Arkivets ordinarie öppettider (september-maj)

Måndag     Stängt
Tisdag       10-14
Onsdag      10-14
Torsdag     10-14
Fredag       Stängt
Annan tid enligt överenskommelse...

Besöksadress: Säbygatan 16 - för karta se nedan

Kontaktinformation
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16 TNR
261 33  LANDSKRONA

Telefon:  0418-236 50
E-post:    arkivet.landskrona*gmail.com
OBS! Vi använder skräppostsäkra e-postadresser, byt ut * mot @ när du skickar e-post till oss.
OBS! För dig som har IP-telefoni genom Comhem och ej har kunnat ringa till oss...
För att ringa till oss här på Arkivet behöver du att trycka *31*23650 alternativt *31*041823650
LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content