Olavi Laurila - Märkessamlare - LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Artiklar


Olavi Laurila - Märkessamlare
Olavi Laurila, märke – och nålsamlare, är en av eldsjälarna som bildade 1 maj-föreningen 1981. Denna utvecklades till att gälla alla sorters märken från Arbetarrörelsen och andra närliggande organisationer. Olavis samlande kom sedan att omfatta även andra inriktningar som låg utanför den ursprungliga tanken.
 
En dokumentation av dessa märken åstadkom man i 1 maj-föreningen genom att ge ut samlarrapporter där man redogjorde för utseende och andra kända data kring märkenas ursprung. 1 maj-föreningen var verksam till 2010 då den sista samlarrapporten kom ut.
 
2015 skänkte Olavi hela sin märkessamling (ca 5000 märken) med tillhörande samlarrapporter till Arbetarrörelsens Arkiv, som här presenterar några av Kooperativa Förbundets märken som månadens bild.

 
KF (Kooperativa Förbundet) har inom ramen för sin verksamhet gett ut ett stort urval av allehanda märken. Här visas en del av dessa märken i form av märken och nålar samt en samlarrapport, som ingår i Arkivets samling från Olavi Laurila. Visningen kompletteras med bilder på Konsumbutiker genom åren i Landskrona och hur dessa byggnader det ser ut idag.

Kooperativa förbundets symboler

                           
                                                                                                                                                                              
Bilder från Olavi Laurilas samlarrapport nr 229, visar att Kooperativa Förbundets
tidiga logotyper skiljer sig betydligt från den senare liggande åttan.


         

KF:s varumärke under åren 1924 - 1966 hade en något renare design, innan det byttes ut helt
mot den liggande åttan från 1967, som har blivit en av svenska folkets mest välkända symboler.
Symbolen "Vågen" som introducerades 1995, skulle spegla förändrings- och förnyelsearbetet
inom både KF och konsumentföreningarna, med en varmare och mer öppen form.


Konsumbutiker i LandskronaÅr 1883 tog gjuteriarbetaren Lars Johansson initiativet till en ring i Landskrona. Han hade arbetat en tid i Stockholm och då tillhört därvarande ring under dess tillkomst. Slutligen bildades Arbetarnes Ring i Landskrona vid ett möte i Karlslund den 28 augusti. Enligt de antagna stadgarna skulle ringen främja nykterhet, sparsamhet och sedlighet, höja den arbetande befolkningens bildningsnivå, samt skaffa livsmedel till dagens billigaste priser. Ringen var öppen för alla, "utan anseende till stånd". Efter flertalet ombildningar och namnbyten fick föreningen namnet Konsumtionsföreningen Ringen år 1948. På flera äldre bilder av Konsumbutiker i Landskrona syns föreningens logotyp på butikernas fasader.


    
                             Mellangatan i Borstahusen


    
               Hörnet av Fågelvägen och Stora Norregatan

   
    
                                         Örja vid Malmövägen


Text- och bildkällor: Olavi Laurilas samlarrapport nr 229, Arkivets övriga samlingar samt 75 år i hushållens tjänst av W Sjölin.

LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content