Nytt om Arkivet - LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Om Arkivet
Arkivets hemsida, landskronaarkivet.se, är certifierad
Sedan 2018-03-06 är denna sida i formen av:
https://landskronaarkivet.se/

Från Wikipedia om HTTPS:
Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) är ett protokoll för krypterad transport av data för HTTP-protokollet. HTTPS-anslutningar används ofta för betalningsöverföringar på Internet och för känsliga överföringar inom företag, för inloggning och hantering av privat information, samt mera allmänt för att skydda användarens integritet. Med HTTPS skall förbindelsen inte kunna avlyssnas av tredje part och användaren skall kunna lita på att webbservern är densamma som den utger sig för att vara.
Läs gärna mer om HTTPS på Wikipedia

LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content