LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
artikel av Bengt Nilsson, 2018

Läs gärna artikeln genom att klicka på bilden ovan, eller här
Längst ner på under artikeln om Johan Fredrik Liljas kan du läsa dennes bok.
Då den är tryckt med frakturstil kan den dock vara något svårläst.


LandskronaArkivet har en stor samling av märken och nålar. Det stora flertalet av dessa har erhållits genom en donation av Olavi Laurila i Staffanstorp.

Under ett antal år, 1981-2005, fanns en förening med namnet "Första maj-föreningen", som gav ut samlarrapporter med information om diverse märken och nålar. Olavi Laurila är den som huvudsakligen är författare av dessa texter.Arkivets vinterbilder i urval

Läs mer genom att klicka på bilden ovan, eller härBesök gärna vår webbsajt Öresundsvarvet 100 årFörteckning över Arkivets Bibliotek, som innehåller 4542 alster och är att finna under Samlingar.


Minnesanteckningar från medlemsmöte 8/11:
Information och beslut om Arkivets medlemsavgifter

Arkivets ordförande Jessica Kronvall hälsade styrelse och medlemmar välkomna och öppnade mötet.

Arkivets kassör Jonas Esbjörnsson informerade om förslaget från Arkivets styrelse, som lades fram på det extra medlemsmötet lördagen den 9 juni 2018:

Hyran/medlemsavgiften för föreningar höjs från 225 kr/hyllmeter till 300 kr/hyllmeter.
Medlemsavgiften för enskilda medlemmar höjs från 100 kr till 200 kr.

Arkivet styrelse gör allt den kan för att få ner kostnaderna och öka intäkterna; Arkivet har endast en anställd, Peter Böök, fr o m 1 juli 2018, och möjligheten att sänka hyran håller på att ses över. Dessutom görs mycket få inköp.

Grunden till åtgärdena är att Landskrona Stads Kulturnämnd/Kulturförvaltning den 9 maj beslutade att fastställa Arkivets verksamhetsbidrag till 500tkr per år räknat på helår från 2018-07-01.

Den 19 september 2018 hade Peter Böök ett möte med Kulturförvaltningens chef Kjell Thoresson angående Arkivet. Landskrona Stads Kulturnämnd/Kulturförvaltning kommer att ta ett nytt beslut om fortsatt verksamhetsbidrag i månadsskiftet november/december 2018.

Arkivets styrelse svarade på medlemmarnas frågor om konsekvenserna av en höjning av medlemsavgifterna i förhållande till ytterligare nedskärningar av verksamhetsbidrag kommunen, samt om Arkivets kontakter med Kulturnämnden.

Mötet beslutade att godkänna förslaget om att höja hyra/medlemsavgifter enligt ovan.

Ett dokument med en enklare handledning i arkivering delades ut i samband med mötet, och Peter Böök informerade om innehållet i handledningen.

Tanken med handledningen är att man inom föreningarna utser en arkivansvarig. Den arkivansvarige delar in arkivhandlingarna enligt handledningen, en s k grovförteckning. 1-2 gånger om året kan föreningarnas arkivansvarige komma till Arkivet och få undervisning om arkivering.

Plastfickor plockas bort eftersom de är skadliga för handlingarna, och även rostiga gem och häftklamrar ska tas bort. Fotografier ska åtminstone dateras, eftersom det ofta inte finns någon information alls om fotografier som levereras till Arkivet.

Detta underlättar arbetet på Arkivet betydligt, eftersom Peter inte hinner med att förteckna arkivmaterialet som levereras.
Den stora fördelen för medlemmarna själva är att hyran/medlemsavgiften kan sänkas, eftersom ju mer välordnat arkivmaterialet är när det kommer till Arkivet, desto mindre plats tar det. Platsen en arkivbildare behöver kan ibland t o m krympas till hälften om kartonger, pärmar, plastfickor mm tas bort. Följdaktligen blir då avgiften lägre för föreningen.

Peter informerade vidare om att han önskar att få in mejladressen till respektive förening, samt mejladresserna till föreningarnas ombud, till Arkivet mejladress arkivet.landskrona@gmail.com. Då kan Peter göra en mejllista för att kunna skicka ut handlingar, som t ex kallelser och fakturor till medlemmarna.

Avslutningsvis uppmanade Håkan Andersson (valberedningen) de närvarande ombuden att föreningarna ska skicka in nomineringar till valberedningen, och ju förr desto bättre. Att anmäla ombud och lämna in nomineringar inför årsmötet 2019 är mycket viktigt. Skicka nomineringarna till Arkivets mejladress.

Datum för Arkivets årsmöte är inte bestämt ännu, men det äger rum i slutet av april.

Arkivets ordförande Jessica Kronvall tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.


Nedan finns länkar till bl a Landskrona Stads Kulturnämnd/
Kulturförvaltnings beslut från den 21 november:Vänligen observera:
Vi äger ej längre "arkivet-landskrona.se"!
Arkivets tidigare hemsida med adressen "arkivet-landskrona.se" används i dag på nätet.
Vi vill dock påpeka att vi själva ej har något som helst att göra med denna sida.
Någon för oss okänd har köpt rättigheten till att använda vår gamla hemside-adress.

Om Arkivets fotosamling
I Arbetarrörelsens Arkivs bildskatt fanns cirka 80.000 fotografier.
Efter att ha erhållit Pressfotograf Bertil Perssons negativsamling har Arkivet nu istället cirka 500.000 fotografier. Med Bertils dokumentation av sina bilder får vi då även tillgång till information om bilderna. Det är något som vi tyvärr annars oftast saknar...

Det stora flertalet av våra bilder är i övrigt mer eller mindre anonyma för oss. Det är tyvärr mycket sällan som det finns några kommentarer till dessa fotografier, då vi får in dessa vid leveranser. De frågor vi har om fotografierna är därför många: Vem syns på bilden? Var är den tagen? Vad var anledningen till att den blev tagen? När var den tagen? Vem var fotografen? Kanske att du till och med har tillgång till material om den förening eller verksamhet som bilderna berör...

Frågorna är alltså många, men svaren är tyvärr få? Måhända att du kan vara oss behjälplig... Hör i så fall gärna av dig till oss på Arkivet, se Kontakt

Kom gärna in till oss och tag del av våra samlingar.

Besöksadress: Säbygatan 16 - för karta se nedan

Kontaktinformation
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16 TNR
261 33   LANDSKRONA

Telefon:  0418-236 50
E-post:    arkivet.landskrona*gmail.com
LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content