Arbetarrörelsens Arkivs styrelse 2018

Ordförande                         Jessica Kronvall

Vice Ordförande                 Jörn Jönsson

Kassör                                 Jonas Esbjörnsson

Ledamot                             Göran Nyström

Ledamot                             Eva Örtegren

Ledamot                             Walter Steffert

Ledamot                             Hans Wallengren

Suppleant                            Marie Nielsen

Suppleant                            Anna Fernebro

Suppleant                            Ulrika Nilsson

 

Revisor                                Charlotte Jacobsson

Revisor                                Carin Frank

Revisorsuppleant                Anders Kjellström

 

Valberedning:                     Håkan Andersson (sammankallande)

                                            hakan.a@bredband.net

                                            Bjarne Andersson

                                            Christian Jönsson

                                            Niklas Karlsson


Avgående - Arkivets årsmöte 2019-04-24

1) Ordförande för två år:

Avgående: Jessica Kronvall

2) Tre ledamöter för två år:

Avgående: Göran Nyström, Walter Steffert, Eva Örtegren

3) Tre suppleanter för ett år:

Avgående: Marie Nielsén, Anna Fernebro, Ulrika Nilsson

4) En revisor för två år:

Avgående: Carin Frank

5) En revisorssuppleant för ett år:

Avgående: Anders Kjellström

6) Valberedning för ett år:

Avgående: Håkan Andersson (sammankallande), Bjarne Andersen,

Christian Jönsson, Niklas Karlsson.