Arkivets syfte - LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Om Arkivet

Arbetarrörelsens Arkivs syfte

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona (Arkivet) tar emot handlingar från föreningar och organisationer. Vår uppgift är att förteckna, vårda och bevara dess handlingar i enlighet med god arkivsed, i för dessa handlingar lämpliga lokaler.

Under många år i Arkivets nu snart 70-åriga verksamhet tog vi huvudsakligen in material från arbetarrörelsen och till dem närstående organisationer, men sedan många år tillbaka är Arkivet numera i realiteten ett Folkrörelsearkiv, efter ett avtal med Landskrona Kommun. Detta innebär att alla föreningar och organisationer är välkomna att lämna sina arkivalier hos Arkivet - se mer Om Arkivet - Medlemskap.

Vårt egentliga upptagningsområde är Landskrona med omnejd, vilket i princip innefattar Landskrona stad (kommun)

Många verksamma föreningar och organisationer väljer också att bli medlemmar hos Arkivet. Din förening och/eller organisation är också varmt välkommen! Vi välkomnar även varmt enskilda personer som medlemmar.

LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content