Personal - LandskronaArkivet

LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Om Arkivet
Personal
OBS! Vi använder skräppostsäkra e-postadresser, byt ut * mot @ när du skickar e-post till oss.

Peter Böök
Arkivassistent
Telefon: 0418-236 50
peter
*landskronaarkivet.se

    
Ulrika Magnusson
Arkivassistent
Telefon: 0418-236 50
ulrika*landskronaarkivet.se

Nils-Olof Liljedahl
Arkivarbetare
Telefon: 0418-236 50
arkivet.landskrona*gmail.com


Annica Johansson
Arkivarbetare
Telefon: 0418-236 50
arkivet.landskrona*gmail.com

Måns Benjaminsson Ström
Arkivarbetare
Telefon: 0418-236 50
arkivet.landskrona*gmail.com

Björn G Chebrell
Arkivarie
Telefon: 0418-236 50
bgc*landskronaarkivet.se
LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content