November - LandskronaArkivet

Go to content
Månadens bild
Månadens bild November 2016

Vykortshistoria i korthet..


Postverkets jubileumsbrevkort som gavs ut den 18 september 1897.

I Sverige infördes möjligheten att skicka brevkort utan bilder från den
1 januari 1872. Korten var till en början inte så populära eftersom de var dyra
att skicka, 12 öre i porto, och saknade bild. Brevkortet hade en framsida med
plats för mottagarens namn och adress, och baksidan användes för skrivet
meddelande.

När vykorten introducerades på 1880-talet, hette det "brevkort med vyer".
Intresset för att skicka och samla på vykort ökade kraftigt kring sekelskiftet
1900. Att skicka särskilda jul- och nyårshälsningar på vykort, oftast
färgglada, blev mycket populärt.Portot för bevkorten sänktes efterhand, så 1885-1918 kostade portot 5 öre
för inrikes brevkort. Men om avsändaren endast skrev sitt namn på kortet,
kunde enkla brevkort skickas lokalt för 2 öre, och inrikes för 4 öre från 1902.

Mellan åren 1891 och 1905 fick man endast skriva mottagarens namn och
adress på framsidan. På kortets baksida lämnades lite plats för att skriva ett
meddelande till mottagaren.

Från 1 april 1905 blev det tillåtet att inom Sverige skicka vykort med tvådelad
framsida. Man kunde alltså skriva även meddelandet på framsidan, och då
täcktes baksidan helt av bilden.

Vykorten var fortfarande populära under 1910-talet, men nu blev det mer
vanligt att nå kunder och vänner via dags- och veckopress.

Under 1920-talet blev det också vanligt att använda telefonen. Samtidigt blev
motiven på vykorten mer neutrala med topografiska motiv eller motiv från
museer. Vykorten kunde därför användas under längre perioder, och korten
samlades nu främt av resenärer som inte hade egen kamera.

Vykortssamlandet hade sin storhetstid 1900-1914, men det fick ett uppsving
både i Sverige och utomlands fr o m slutet av 1970-talet.

Idag är det enkelt att ta en egen bild och skicka via sociala medier som e-post,
facebook och Instagram. Eller använda sig av appar för att skapa ett eget vykort.
Back to content | Back to main menu